Die Gunning Fog Index toets hoe maklik of moeilik ʼn teks is om te verstaan. Dit kyk na lettergrepe en leestekens om die telling te bereken.

Die formule vir hoe leesbaar ʼn teks is, lyk só: (gemiddelde getal woorde in sinne + persentasie woorde met drie of meer lettergrepe) x 0,4. Dit gee vir jou die Gunning Fog Index. “Foggy” woorde is woorde wat drie of meer lettergrepe bevat.

Die telling verwys na die getal jare opleiding wat ʼn leser moet hê om die teks te kan verstaan. ʼn Leser met matriek kan ʼn teks met ʼn telling van 12 begryp as sy of hy dit met aandag lees. Die Index-formule werk met die gedagte dat korter sinne met eenvoudige taalgebruik makliker lees as langer sinne met ingewikkelde taalgebruik.

Die “ideale” telling is 7 of 8. Enigiets bo 12 is te moeilik vir die meeste mense om te lees. ʼn Telling van 5 is leesbaar, 10 is ingewikkeld, 15 is moeilik, en 20 is baie moeilik.

6: Die Bybel

8: Reader’s Digest

8-10: Populêre leesboeke

10-11: Time, Newsweek

11: Wall Street Journal

14: The Times, The Guardian

15-20: Akademiese geskrifte

20+: Dokumente van die regering (omdat niemand hulle kan ignoreer nie)

30+: Iemand probeer iets wegsteek

Klik hier vir ‘n aanlyn toets.

Hierdie gedeelte se tellling is 8.2