Info

Bybelkor is verantwoordelik vir die volgende produkte:

 • Bybelstudie- en toerustingsmateriaal wat onder die Bybelkor-logo uitgegee word.
 • Teologiese, liturgiese en Bybeluitlegkundige publikasies.
 • Kategese- en jeugpublikasies wat onder die Jeugfokus-logo uitgegee word. Dit is die verskaffer van die NG Kerk se kategese- en jeugbenodigdhede. Jeugfokus voorsien ’n volledige reeks boeke en hulpmiddels (in gedrukte en elektroniese formaat) vir elke graadgroep in die kategese, asook opleidingsmateriaal vir kategete en ouers.
Mema is verantwoordelik vir die volgende produkte:
 • Ondersteunende elektroniese materiaal vir die gedrukte publikasies.
 • Vervaardiging van DVD’s en CD’s binne kerklike konteks.
 • Bedieningsgerigte elektroniese produkte vir gebruik in gemeentes.
BMusiek is verantwoordelik vir die volgende produkte:
 • Flam: Vir die ontwikkeling, bevordering en verspreiding van nuwe afrikaanse kerkmusiek.
 • VONKK: Vir die ontwikkeling, bevordering en verspreiding van nuwe klassieke kerkmusiek.
 • Fluister: Webtuiste vir die aflaai van geestelike musiek.
e-Media is verantwoordelik vir die volgende produkte:
 • Web-netwerk: ‘n Netwerk van webtuiste waar gelowiges en gemeentes begelei na produkte wat hulle ondersteun.
 • Gemeentepakket: (nog in ontwikkeling)
 • Bedienings-app: (nog in ontwikkeling)

Hoof Publikasies en e-media: Dr Nico Simpson
Posbus 5, Wellington 7654, tel 021 864 8294 (k)
E-pos: nico@bmedia.co.za