As uitgewer sluit ons die volgende ooreenkoms met skrywers:

Die OUTEUR aanvaar die oordrag van outeursreg aan die UITGEWER
Dit beteken die outeur ontvang ‘n eenmalige bedrag of tantieme en Bybel-Media kan die manuskrip druk en verkoop totdat die kontrak opgehef word.

Die OUTEUR aanvaar die UITGEWER se regte en verantwoordelikhede
Dit beteken Bybel-Media dra alle koste in verband met die publikasie, samestelling, replisering, bekendstelling en verspreiding van die boek of produk. Ons bepaal die tyd en manier van reklame, asook die verspreiding en die uitstuur van gratis eksemplare vir resensie. Verder sluit dit in die vasstelling van die prys en die keuse van titel, omslag en formaat.

Die OUTEUR aanvaar die ooreengekome outeursvergoeding
Ons onderhandel met die outeur ʼn persentasie tantieme of ʼn eenmalige bedrag.

Die OUTEUR aanvaar die reëling met betrekking tot gratis eksemplare en korting
Outeurs ontvang normaalweg ʼn paar gratis eksemplare en kan nog eksemplare teen ʼn verminderde bedrag koop.

Die OUTEUR aanvaar die ooreenkoms oor die heruitgawe van die werk
Bybel-Media het die eerste reg op ʼn herdruk. As ons nie die boek wil herdruk nie, gaan die regte terug na die outeur.

Die OUTEUR aanvaar die voorwaardes vir die terugvra van outeursreg
As al die boeke uitverkoop is en Bybel-Media wil die boek nie binne ʼn jaar herdruk nie, kan die skrywer die outeursreg terugvra.

Die OUTEUR vrywaar die UITGEWER
Die OUTEUR waarborg dat die publikasie van die WERK in geen opsig inbreuk maak op enige bestaande outeursreg of ander regte van ’n ander nie.

* Dit is nie die wetlike kontrak nie, maar slegs ʼn opsomming daarvan.