Voorleggingsvorm

Voorleggingsvorm

1. Skrywer:

Voltooi asseblief die volgende:
Noemnaam en van van skrywer(s)
Kontaknommers
Posadres(se)

2. Produk:

Beantwoord asseblief die volgende vrae:

Wat is die produk se werktitel?
Waaroor gaan die produk?
Wat sê dit daaroor?
Wat is die groot vraag wat jy antwoord?

3. Inhoud:

Gee asseblief ‘n oorsig oor die raamwerk (inhoudsopgawe) van die produk.

4. Pluspunte:

Voltooi asseblief die volgende:
Watter unieke perspektief bring dit?
Hoe help dit?
Hoekom sal mense die boek/produk koop?

5. Teikenmark:

Verduidelik asseblief wie die moontlike gebruikers van die produk kan wees.

Vir wie is dit bedoel?
Wat maak die produk uniek en tydig?
In watter aanvoelbare nood of behoeftes voorsien die produk?

6. Uitrolplan:

Hoe sou jy as ontwikkelaar kan help met bemarking?

Is daar ’n netwerk waarbinne die produk uitgerol kan word?
Is die breë kerk ’n vennoot?
Is daar bestaande kontakpunte vir hierdie produk?

7. Fokus:

Kies die aspekte waarop die produk gaan fokus. (Maksimum 3)

8. Lewensfase:

Kies die lewensfase(s) waarop die produk gaan fokus. (Maksimum 3)

9. Styl:

Beskryf asseblief die beplande styl.
Waar word die produk geposisioneer?

10. Leesbaarheid :

Wat is die leesbaarheid op die “Gunning Fog”-indeks?
(Neem ‘n deel van die teks en toets dit HIER.)

Baie dankie dat jy Bybel-Media as publikasiehuis vir jou manuskrip oorweeg.

« Back Next »